Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Doradztwo Zawodowe / K1 / 1 semestralne

1 semestralne studium kwalifikacyjne

Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: Iwona Centka
Edycja:


ORGANIZACJA
  • Studium trwa 1 semestr, zajęcia zaczynają się w październiku  bądź w marcu
  • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
  • program obejmuje ok. 120 godzin realizowanych podczas 9-10 zjazdów,
  • zajęcia będą zorganizowane w postaci wykładów i ćwiczeń, seminariów i konwersatoriów,
  • prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak również przez internet- w systemie distance learning,
  • warunkiem ukończenia studiów jest pomyślne zdanie przewidzianych programem egzaminów i zaliczeń.
  • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem nr 472 z dnia 12.10.1993 r. MEN oraz MPiPS (Dz.U. nr 103, poz. 472).