Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Audytor BHP


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: mgr Marek Skowroński
Edycja: NOWOŚĆ


CEL

Celem podyplomowych specjalizacyjnych studiów audytora bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania audytów i kontroli stanu BHP w zakładach pracy. Są to studia specjalizacyjne, podczas których słuchacze zdobywają poszerzone kompetencje w zawodzie inspektora BHP.
Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktycznej ochrony zdrowia, wybranych zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a także zarządzania kryzysowego. Nabywają umiejętność przeprowadzania audytu na każdym jego etapie, sprawdzając sposób zapewnienia przez pracodawców bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami tworzenia i prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także - na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności - w ramach przeprowadzanego audytu, potrafią określić stopień ryzyka związanego z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić u danego pracodawcy. Jednym z podstawowych celów audytu BHP jest bowiem określenie tzw. punktów krytycznych i przygotowanie pracodawcy do kontroli przeprowadzanych przez uprawnione państwowe organy nadzoru i kontroli w prawie pracy.Są to jedyne tego typu studia w Polsce oferujące szeroką wiedzę interdyscyplinarną, obejmującą: prawo, medycynę i psychologię pracy oraz zarządzanie kryzysowe.

Celem podyplomowych specjalizacyjnych studiów audytora bezpieczeństwa i higieny pracy jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania audytów i kontroli stanu BHP w zakładach pracy. Są to studia specjalizacyjne, podczas których słuchacze zdobywają poszerzone kompetencje w zawodzie inspektora BHP.

Słuchacze zdobywają wiedzę dotyczącą obowiązujących przepisów w zakresie prawa pracy, ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy, profilaktycznej ochrony zdrowia, wybranych zagadnień dotyczących ochrony środowiska, a także zarządzania kryzysowego. Nabywają umiejętność przeprowadzania audytu na każdym jego etapie, sprawdzając sposób zapewnienia przez pracodawców bezpieczeństwa i organizacji pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami tworzenia i prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także - na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności - w ramach przeprowadzanego audytu, potrafią określić stopień ryzyka związanego z zagrożeniami, jakie mogą wystąpić u danego pracodawcy. Jednym z podstawowych celów audytu BHP jest bowiem określenie tzw. punktów krytycznych i przygotowanie pracodawcy do kontroli przeprowadzanych przez uprawnione państwowe organy nadzoru i kontroli w prawie pracy.Są to jedyne tego typu studia w Polsce oferujące szeroką wiedzę interdyscyplinarną, obejmującą: prawo, medycynę i psychologię pracy oraz zarządzanie kryzysowe.

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla osób już wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nie posiadających jednak ukończonych studiów podyplomowych lub studiów wyższych o kierunku BHP, a także dla pracodawców, pracowników działów kadr i księgowości, kierowników i kadry menedżerskiej oraz kandydatów chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie lub zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

Warunkiem podjęcia studiów jest udokumentowane przez kandydata posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia(licencjackich, magisterskich). 

METODY PRACY

Uczestnicy studiów poza wiedzą teoretyczną i praktyczną uzyskaną podczas zajęć akademickich, realizowanych metodami tradycyjnymi, mają możliwość uczestniczenia w nowoczesnych i unikalnych formach zajęć praktycznych – przydatnych do przyszłościowego wykorzystania w pracy zawodowej. Przyjęta unikalna formuła studiów bazująca w znacznej części na seminariach warsztatowych jest konkurencyjną ofertą na rynku, a uczestnicy kończący projekt otrzymają dwa dokumenty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności (świadectwo ukończenia studiów oraz certyfikat ukończenia studiów wystawiony przez WSZP.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA

Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 1. posiadali uprawnienia oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. umieli zorganizować oraz dokonać u poszczególnych pracodawców oceny istniejących warunków pod kątem rygorystycznych wymogów bhp,
 3. umieli klasyfikować poszczególne zagadnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami,

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o pracę w służbach BHP na następujących stanowiskach:

 1. audytorów BHP,
 2. inspektorów i starszych inspektorów pracy (nie jest wymagany staż pracy), 
 3. specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 1 rok stażu pracy),
 4. starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 3 –letni staż pracy),
 5. głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 5 –letni staż pracy),
 6. kierowników działów BHP (wymagany jest 1 rok stażu pracy).


SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętność rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie ochrony pracy, przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa społecznego i publicznego.

Podstawa prawna:

 1. art. 23711 §§ 1 - 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
 2. rozporządzenie rady ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami).