Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Doradztwo Zawodowe


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: mgr Aleksandra Szurek
Edycja:


OPIS

CEL

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie doradcy zawodowego. W czasie studiów każdy uczestnik poznaje doradztwo zawodowe zarówno:

- od strony doradcy - indywidualnie realizuje proces doradczy z klientem

 - jak i od strony Klienta - przechodzi swój własny proces doradczy.

Konstrukcja studiów umożliwia nabywanie potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim zastosowanie tej wiedzy podczas praktycznych ćwiczeń. Każdy uczestnik po zakończeniu studiów jest w pełni wyposażony zarówno w wiedzę, narzędzia jak i praktyczne umiejętności potrzebne do pracy z Klientem.

ZALETY NASZYCH STUDIÓW

Każdy uczestnik po zakończeniu studiów będzie potrafił przeprowadzić pełen proces doradczy.

Program i zajęcia nastawione są na praktyczną wiedzę i ćwiczenia.

Zajęcia prowadzą wyłącznie doradcy zawodowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w dziedzinie coachingu, jak i psychoterapii.

Nasi wykładowcy są certyfikowanymi Trenerami / Konsultantami m.in. takich narzędzi jak  Career Direct, Personal ID, czy ICC.

Program studiów jest jedną integralną całością i umożliwia uczestnikom przejście przez wszystkie etapy procesu doradczego.

Przekazujemy narzędzia diagnostyczne, metodologie pracy, wiedzę, a uczestnicy mają okazję oglądać rzeczywiste procesy oraz prowadzić własne spotkania doradcze w trakcie studiów –

Praca każdego uczestnika jest superwizowana – unikalna wartość!

Studia przygotowują do pracy z Klientem, który:

 • Stracił pracę lub boi się tego.
 • Nie ma pomysłu na swoją karierę.
 • Czuje się wypalony zawodowo.
 • Nie lubi swojej pracy i nie wie jak zmienić sytuację.
 • Ma przekonanie, że „nie nadaje się” do żadnej pracy.
 • Nie wie, jaki wybrać kierunek studiów, profil klasy.
 • Nie wie jak szukać pracy.
 • Nie potrafi stworzyć dokumentów aplikacyjnych.
 • Chce przygotować się na rozmowę kwalifikacyjną.

.METODY PRACY
demonstracja i modelowanie praktycznych zastosowań narzędzi doradczych:

 • narzędzia jakościowe - niestandaryzowane
 • narzędzia ilościowe - testy i kwestionariusze

w formie:

 • doradztwa face to face oraz telefonicznego - real time case studies (prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym)
 • doradztwa grupowego
 • symulacji
 • sesji superwizyjnych (praca każdego uczestnika będzie superwizowana)
 • praktyki doradczej 

Podczas zajęć dominować będą aktywizujące metody pracy grupy, ćwiczenia w mini sesjach doradczych prowadzonych przez uczestników pod superwizją wykładowców.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I PRACODAWCY

Dwu semestralne studia NADAJĄ UPRAWNIENIA doradcy zawodowego, a trzy semestralne doradcy w oświacie zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS

Absolwent po ukończeniu studiów będzie wiedział jak:

 • Przeprowadzić diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych
 • Przedstawić Klientowi profil kompetencji
 • Określić zawody, w których Klient będzie szybko stawał się specjalistą oraz czerpał satysfakcję z tego, co robi
 • Ustalić konkretny, Indywidualny Plan Działania
 • Przedstawić indywidualne sposoby szukania pracy
 • Stworzyć dokumenty aplikacyjne
 • Przygotować klienta do rozmowy kwalifikacyjnej

DLA KOGO

Zapraszamy wszystkie  osoby zainteresowane rozwojem  edukacyjnym i zawodowym młodzieży i/lub dorosłych, chcące pracować w charakterze Doradcy Zawodowego

 •  Studia pozwalają zdobyć uprawnienia w zawodzie doradcy zawodowego (II semestry)  i doradcy w oświacie (III semestry) zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS

Miejsca zatrudnienia dla Absolwentów to m.in.:

 • Powiatowe Urzędy Pracy
 •  Wojewódzkie Urzędy Pracy
 •  Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y)
 •  Ochotnicze Hufce Pracy
 •  Akademickie Biura Karier
 •  Uczelnie (wykładowca)
 •  Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne
 •  Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie    Psychologiczno - Pedagogiczna
 • Centra Kształcenia Ustawicznego
 • Centra Kształcenia Praktycznego
 • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
 • Centra Pomocy Rodzinie
 • Domy Dziecka
 • Fundacje
 • inne organizacje pozarządowe (NGO-sy)
 • placówki administracji oświatowej np. KOWEZiU
 • SZOKi
 • Szkoły
 • Firmy szkoleniowe
 • Firmy doradztwa personalnego

         (np. projekty outplacementowe)

 • Prywatne Agencje Zatrudnienia
 • Agencje pośrednictwa pracy
 • Agencje doradztwa zawodowego
 • Działy HR
 • zakłady pracy chronionej
 • Prywatne firmy
 • Instytucje realizujące projekty unijne
 • Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego
 • własna działalność gospodarcza