Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne

3 semestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe

Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: Iwona Centka
Edycja:


OPIS
Celem 3 semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na specjalności Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne jest wyposażenie słuchaczy w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań szkolnego doradcy zawodowego, który udziela porad zawodowych młodzieży.
Słuchacze otrzymają rzetelną, usystematyzowaną i całościowo obejmującą problematykę zarządzania zasobami ludzkimi wiedzę, oraz praktyczne umiejętności korzystania z nowoczesnych metod HRM, pozwalające na kompetentne kształtowanie polityki personalnej, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym.

DLA KOGO
Trzy semestralne studia z Doradztwa Zawodowego i Edukacyjnego skierowane są do:

 • nauczycieli,
 • pracowników dydaktycznych szkół
 • pracowników placówek oświatowych
 • kadry zarządzającej oświatą
 • specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym
 • wszystkich zainteresowanych i pragnących znaleźć min. zatrudnienie w instytucjach państwowych, a także w wielu projektach unijnych oraz ubiegać się o licencje doradczą.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 • posiadali umiejętność wytyczania ścieżek kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje osobowościowe oraz edukacje zawodową,
 • posiadali umiejętność poruszania się na rynku pracy, znajomość technik aktywnego poszukiwania pracy,
 • mieli znajomość rynku pracy, zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian,
 • mieli tzw. miękkie umiejętności – sztuka oceny ludzkich charakterów, umiejętność rozmów z ludźmi.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci 3 semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne są osobami przygotowanymi do realizacji wszelkich zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego , trudnego rynku pracy.
Absolwenci wyposażeni są w kompetencje osobiste i merytoryczne do porad indywidualnych i grupowych przydatnych w analizie własnego potencjału kandydata do pracy oraz świadomym planowaniu jego kariery zawodowej.
Absolwenci studiów przygotowani są do wymagań Ustawy o Zatrudnieniu i Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz do wymagań Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministerstwa Edukacji dla szkolnych doradców zawodowych.
Mogą pracować jako:

 • szkolni doradcy zawodowi
 • doradcy zawodowi i personalni w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
 • doradcy w studenckich biurach karier,
 • specjaliści w działach kadr i działach personalnych,
 • specjaliści w Urzędach Pracy i pozostałych instytucjach rynku pracy,
 • specjaliści przy realizacji projektów unijnych związanych z rozwojem zasobów ludzkich.