Zainstaluj flashplayera

O CENTRUM


Jako organizacja naukowo-dydaktyczna i szkoleniowa z wieloletnim doświadczeniem, przekazujemy uczestnikom wiedzę i umiejętności będące sumą wiedzy Uczelni jako organizacji oraz jej współpracowników – opartą o ich kompetencje zawodowe i osobiste.
Wykorzystujemy sprawdzone metody prowadzenia szkoleń które aktywizują uczestników do dalszych działań oraz pozwalają na wdrożenie zdobytej wiedzy i umiejętności  zaraz po zakończeniu szkolenia. Osiągamy to poprzez aktywne uczestnictwo słuchaczy w szkoleniu oraz warsztatowy sposób przekazywania wiedzy.
 
Nasza oferta skierowana jest głownie do firm i osób które odczuwają potrzebę:
  • aktualizacji wiedzy swoich pracowników;
  • podniesienia kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej;
  • aktualizacji wiedzy o otoczeniu prawnym firmy.

Większość z proponowanych zajęć to ćwiczenia, studia przypadków, treningi umiejętności, warsztaty i seminaria. Cały proces kształcenia opieramy na ciągłej konfrontacji wiedzy teoretycznej z rzeczywistością. Studenci dostają praktyczne narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej pracy. Wiedza akademicka stanowi jedynie dopełnienie programu studiów. Nasi wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, co daje słuchaczom gwarancję dobrego poziomu zajęć i materiału przynoszącego konkretną wiedzę.