Zainstaluj flashplayera

O CENTRUM


Dlaczego warto studiować u nas?  Co różni nasze studia od oferty wielu szkoleń, kursów i innych studiów podyplomowych?
  • wysoka jakość kształcenia prowadzonego przez WSZP, którą zapewnia dobry program, właściwa metodologia nauczania oraz dobór kadry dydaktycznej, w skład której wchodzą doświadczeni wykładowcy akademiccy oraz praktycy życia gospodarczego;
  • położenie nacisku na podnoszenie kwalifikacji i odkrywanie umiejętności pracownika;
  • autorski program studiów który został opracowany przy współudziale przedstawicieli biznesu, dzięki czemu nasze studia to nie wytwór wyobrażeń nauczycieli akademickich lecz rezultat oczekiwań pracodawców;
  • nacisk na zagadnienia psychospołeczne co pozwala absolwentom na lepsze poznanie własnych możliwości i budowę potencjału osobistego;
  • stała ewaluacja studiów: weryfikacja wiedzy, programów, metod dydaktycznych dzięki współpracy ze środowiskiem gospodarczym, organizowaniu szkoleń na konkretne zapotrzebowanie partnerów, uczestnictwu w projektach unijnych oraz prowadzeniu badań naukowych sponsorowanych lub komercyjnych.

Główne korzyści dla naszych klientów to:
  • podniesienie kompetencji;
  • usprawnienie komunikacji w firmie;
  • poprawę efektywności pracy menedżerów i pracowników;
  • poprawę jakości pracy zespołu;
  • ułatwienie realizacji planów operacyjnych i strategii firmy.