Zainstaluj flashplayera

O CENTRUM


Celem naszych działań jest wspieranie przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w osiąganiu wysokiej pozycji konkurencyjnej w dobie trudnych, szybko zmiennych warunków rynkowych oraz stwarzanie ich pracownikom możliwości dynamicznego rozwoju indywidualnej kariery, poprzez udostępnienie sprawdzonych narzędzi z zakresu wiedzy kierunkowej i organizacyjnej oraz umiejętności menedżerskich i osobistych.