Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Dziennikarstwo i Marketing InternetowyRekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: dr Krzysztof Wyrzykowski
Edycja:


CEL

Celem studium podyplomowego na specjalności Marketing Internetowy jest dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat internetowych narzędzi komunikacji oraz wyposażenie ich w umiejętności praktyczne  pozwalające  na prowadzenie skutecznych i efektywnych działań w internecie (sieci). Zarówno sferze biznesu jak i szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

Słuchacze otrzymają rzetelną i usystematyzowana wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu marketingu internetowego, pozwalające na kompetentne, sprawne i efektywne poruszanie się w świecie e-biznesu zarówno na poziomie operacyjnym jak i strategicznym.

Studia mają unikalna formułę która zakłada interaktywny i praktyczny udział słuchaczy w prowadzonych zajęciach.

DLA KOGO

Studia Marketing Internetowy przeznaczone są dla osób pragnących wykorzystać środowisko internetu i narzędzia komunikacji internetowej w swojej działalności zawodowej. W biznesie, administracji rządowej i pozarządowej oraz w organizacjach społecznych.

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA

Uczestnictwo w studium dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom, daje uczestnikowi szansę na wzrost skuteczności i efektywności prowadzonych przez niego działań podejmowanych w obszarze promocji, marketingu oraz sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi marketingu internetowego.

Dla pracodawców,  uczestnictwo w studium oznacza podniesienie kompetencji i profesjonalizmu specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenie biznesu i komunikacji w sieci.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom absolwenci Studium:

  • będą mogli budować przewagą konkurencyjną poprzez prowadzenie efektywnego marketingu internetowego,
  • będą posiadali wiedzę z zakresu e-biznesu
  • będą posiadali wiedzę i umiejętność kształtowania i realizacji strategii marketingowych opartych o internetowe narzędzia komunikacji społecznej
  • będą umieli przełożyć zdobytą wiedzę i umiejętności na poprawę skuteczności prowadzonej działalności, zarówno w świecie mediów tradycyjnych jak i e-mediów.