Zainstaluj flashplayera

O CENTRUM


Oferujemy studia podyplomowe w takich dziedzinach jak:
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • umiejętności menedżerskie;
 • umiejętności osobiste;
 • zarządzanie i marketing;
 • logistyka;
 • przedsiębiorczość;
 • prawo i administracja;
 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • bezpieczeństwo gospodarcze;
 • bezpieczeństwo publiczne;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • ratownictwo kryzysowe;
 • technologie IT;
 • animacja i nowe media;
 • projekty unijne.

Naszym studentom oferujemy:

 • programy autorskie, uczące pracy z ludźmi i dla ludzi;
 • unikalne, interdyscyplinarne studia dla tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie studiów menedżerskich: zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii zarządzania, budowania kompetencji osobistych, prawa pracy, public relations;
 • przekazywanie aktualnej, ukierunkowanej na praktykę wiedzy i umiejętności jej stosowania.