Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE - NOWOŚĆ !!!


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: dr Bożena DANCEWICZ
Edycja: NOWOŚĆ


Cel:

Celem studiów jest zdobycie i rozwiniecie kompetencji osobistych, które mogą przyczynić do skutecznego rozwoju zawodowego i większej satysfakcji z życia osobistego. Analiza własnego potencjału oraz metod właściwego wykorzystania go pomoże w weryfikacji wyboru właściwej ścieżki kariery i aktywnej realizacji wyznaczonych celów. Słuchacze studiów otrzymają wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z zarządzaniem własnymi mocnymi i słabymi stronami. Zdobędą wiedzę i umiejętności związane ze skuteczna komunikacją interpersonalną, budowaniem relacji w biznesie oraz innych, niezbędnych do rozwijania atutów menedżera konkurencyjnego na rynku pracy.  

Dla kogo:

Studia skierowane są do przedsiębiorców, członków rad nadzorczych i zarządów, menedżeróworaz specjalistów aspirujących do pełnienia funkcji menedżerskich, którzy chcą rozwijać swoje kluczowe kompetencje niezbędne do osiągania celów zawodowych i pomyślnego podążania wybraną ścieżką kariery. Rozpoznanie i ocena własnego potencjału pozwoli słuchaczom odpowiednio nim zarządzać  i przyczynić się do osobistego sukcesu. W trakcie studiów słuchacze poznają skuteczne narzędzia i strategie rozwoju osobistego dające nowe możliwości zawodowe oraz większą satysfakcję w życiu prywatnym. Studia adresowane są także do  kandydatów, których celem jest rozwój zawodowy i awans na stanowisko kierownika, menedżera lub lidera zespołu.

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone są głównie metodami warsztatowymi angażującymi uczestników i bazujących na potencjale grupy oraz wiedzy i doświadczeniu prowadzących zajęcia.

Wykorzystane są takie metody pracy jak: praca w parach oraz w małych grupach, quizy, gry symulacyjne, dyskusje, burze mózgów, mini wykład, prezentacja PowerPoint, nauka skutecznych zachowań, w tym odgrywanie ról.

Dodatkowo słuchacze uzyskają możliwość wzmocnienia rozwoju swojego potencjału w trakcie indywidualnych sesji coachingowych.

Korzyści dla pracodawcy i uczestnika:

Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 • • Znali swoje mocne i słabe strony,
 • • Potrafili prawidłowo zarządzać potencjałem osobistym,
 • • Znali zasady wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz potrafili wykorzystać tę wiedzę w praktyce,
 • • Znali zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym techniki wpływu i perswazji,
 • • Potrafili poznane zasady zastosować w praktyce,
 • • Znali przyczyny i dynamikę konfliktu,
 • • Potrafili zastosować metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
 • • Znali podstawy negocjacji i mediacji w biznesie oraz potrafili zastosować je w praktyce,
 • • Posiadali wiedzę na temat stylów przywództwa,
 • • Potrafili rozpoznać własny styl przywództwa i zastosować go w praktyce,
 • • Znali zasady budowania i zarządzania zespołem,
 • • Umieli budować i zarządzać zespołem, także wirtualnym,
 • • Potrafili zarządzać zmianą oraz sytuacją kryzysową,
 • • Znali zasady zarządzania bez mobbingu,
 • • Potrafili tworzyć procedury antymobbingowe,
 • • Umieli zarządzać zespołami różnorodnymi pod względem płci, wieku, kultury i itp.

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje niezbędne do skutecznego konkurowania na rynku pracy, rozwijania własnej ścieżki kariery i zadawalająco godzenia jej z życiem osobistym. Dzięki zwiększeniu świadomości własnej i poprawie samooceny absolwenci podwyższą swoją atrakcyjność jako kandydaci na stanowiska menedżerskie lub inne kierownicze. Umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą na lepsze rozumienie procesów zachodzących w organizacji, zarówno na szczeblu mikro, jak i makro oraz własnej roli i możliwości wpływania na zarządzanie nimi. Absolwenci będą przygotowani zarówno do pełnienia funkcji menedżerskich w dużych organizacjach, także międzynarodowych, jak i małych i średnich oraz własnych przedsiębiorstw.

RAMOWY PROGRAM

Program studiów jest realizowany w cyklu zamkniętym rocznym, dwusemestralnym. Całość realizowana jest jako projekt logicznie powiązanych treści teoretycznych z praktycznymi formami kształcenia.  W ramach trybu studiów przewidziana jest praktyczna i teoretyczna ewaluacja nabytych przez uczestników umiejętności w obszarze rozwoju cech przywódczych.

I. ROZWÓJ I OCENA POTENCJAŁU WŁASNEGO

 • Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron. Analiza własnego potencjału.
 • Personal branding. Budowanie spójnego wizerunku osobistego. Wizerunek w sieci.
 • Kierowanie sobą w stresie.
 • Zarządzanie sobą w czasie.
 • Automotywacja.
 • Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji.
 • Zdrowie menedżera

II. ROZWÓJ KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH I BUDOWANIA RELACJI W BIZNESIE

 • Komunikacja interpersonalna.
 • Wywieranie wpływu. Perswazja. Ochrona przed manipulacją.
 • Konflikt. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Podstawy mediacji.
 • Negocjacje w biznesie.
 • Coaching i mentoring w pracy menedżera.

III. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 • Style przywództwa.
 • Budowanie i zarządzanie zespołem.
 • Rola menedżera w zarządzaniu zmiana i sytuacją kryzysową.
 • Zarządzanie bez mobbingu. Tworzenie procedur antymobbingowych. 
 • Zarządzanie różnorodnością.
 • Zarządzanie międzykulturowe.