Zainstaluj flashplayera

REKRUTACJA


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line

PROMOCJE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

1. STUDIA BEZ OPŁAT 

WSZP wprowadza nową, bardzo interesująca promocję dla wszystkich kandydatów na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

Każdy kto zdecyduje się na jednorazową wpłatę czesnego zostaje zwolniony z opłat obowiązujących normalnie przy zapisie na studia.

  • kandydat wpłacający przy zapisie na studia, czesne za cały rok akademicki- zwolniony jest z obowiązku wpłaty wpisowego i  manipulacyjnej.
  • kandydat wpłacający przy zapisie na studia, czesne za cały semestr- zwolniony jest z obowiązku wpłaty wpisowego.

PRZYKŁAD:

W przypadku studiów licencjackich, ta promocja oznacza, że osoba wpłacająca czesne za:

  • cały rok oznacza to zysk w kwocie 600 zł, co jest równoznaczne z 17,2% zysku (w skali 12 miesięcy !!) na lokacie bankowej. Bez tzw. „podatku Belki”.
  • semestr  zyskuje 400 zł co jest równoznaczne z  21% zysku (w skali 6 miesięcy !!)  na lokacie bankowej

2. ZAPIS GRUPOWY:

  • przy zapisie minimum 2 osób z tej samej instytucji, każda otrzyma 10% rabatu w czesnym niezależnie od formy płatności (jednorazowa, semestralna, ratalna).


Aby skorzystać z ww. promocji, należy dostarczyć do Działu Rekrutacji i Promocji dokument z miejsca pracy zgłaszanych kandydatów.

3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

każdy niepełnosprawny otrzymuje 10% rabatu w czesnym niezależnie od formy płatności (jednorazowa, semestralna lub ratalna).

Aby skorzystać z ww. promocji, należy wypełnić właściwy formularz znajdujący się w Dziale Rekrutacji i Promocji, stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia Założyciela nr 4/09, oraz przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.
Załącznik nr 3

UWAGA:

  • Promocje dotyczą tylko czesnego.
  • Promocje łączą się.