Zainstaluj flashplayera

REKRUTACJA


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
TERMINY ZAPISÓW

  • Uruchomienie studiów następuje 2 razy w roku akademickim:
    • w październiku - danego roku kalendarzowego,
    • w marcu – następnego roku kalendarzowego.

W określonych przypadkach, władze Uczelni mogą rozpocząć studia w innych niż podane powyżej terminach.

  • Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w dwóch okresach:
    • do 30 września - danego roku kalendarzowego- na semestr zimowy,
    • do 28 lutego następnego roku kalendarzowego - na semestr letni.