Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Akademicka Szkoła Trenerów i Coachów


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: Elżbieta Sucharska
Edycja:


CEL

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z pracą trenera - szkoleniowca, coacha lub doradcy organizacyjnego w obszarze rozwoju pracowników. Słuchacze otrzymają rzetelną i usystematyzowaną wiedzę i umiejętności obejmujące wybrane dziedziny z zakresu: procesu szkolenia i rozwoju, umiejętności i narzędzi pracy trenera i coacha, procesów związanych zarządzaniem zasobami ludzkimi, oraz praktycznych umiejętności korzystania z nowoczesnych metod interwencji rozwojowych, pozwalające na kompetentne kształtowanie i realizowanie polityki personalnej.

DLA KOGO
Studia przeznaczone są m. in dla kadr kierowniczych odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacjach zarówno na poziomie strategicznym i operacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem menadżerów HR, kierowników projektów rozwojowych, prowadzących i koordynujących zespoły lub grupy pracownicze a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju kapitału ludzkiego.

METODY PRACY
Uczestnicy studiów poza wiedzą teoretyczną i praktyczną uzyskaną podczas zajęć akademickich, realizowanych metodami tradycyjnymi, mają możliwość uczestniczenia
w nowoczesnych i unikalnych formach zajęć praktycznych – przydatnych do przyszłościowego wykorzystania w pracy zawodowej. Projekt podzielony jest na cztery części rozwojowe: trenerską, coachingową, rozwoju umiejętności osobistych i psychoterapeutyczną które każdemu uczestnikowi pozwolą na pełne poznanie i wykorzystanie własnego potencjału oraz rzeczywiste przygotowanie do pracy zawodowej. Przyjęta unikalna formuła studiów bazująca w znacznej części na seminariach warsztatowych jest konkurencyjną ofertą na rynku, a uczestnicy kończący projekt otrzymają trzy dokumenty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności (świadectwo ukończenia studiów i certyfikat i dyplom ukończenia Akademickiej Szkoły Trenerów i Coachów).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA I PRACODAWCY
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:
• rozumieli procesy zarządzania kapitałem pracowniczym i powiązanie ich ze strategią działania przedsiębiorstwa;
• umieli projektować procesy rozwojowe adekwatne do sytuacji i specyfiki przedsiębiorstw, w których będą zatrudnieni;
• umieli projektować i wykorzystywać narzędzia stosowane w praktyce zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego;
• umieli w sposób skuteczny prowadzić procesy oraz interwencje rozwojowe w obszarach realizacji działań zawodowych ( poziom strategiczny i operacyjny);
• umieli dokonać wyboru technik i metod przy działaniach rozwojowych;
• umieli dokonywać trafnej diagnozy i rozwiązywać określone problemy związane z obszarem zarządzania i rozwoju kapitału ludzkiego.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci tych studiów podyplomowych zatrudnieni są w zawodach związanych z szeroko pojętym rozwojem, wykorzystują nabyte umiejętności jako trenerzy, kierownicy komórek szkoleniowo – rozwojowych, w działach personalnych, zajmują się szkoleniami w firmach doradztwa personalnego, a także w firmach zarządzających kapitałem ludzkim. Często prowadzą też własne przedsiębiorstwa, w których czynnik ludzki odgrywa nietuzinkową rolę w drodze do sukcesu.
Absolwenci studiów mogą pracować jako:

• trener;
• szkoleniowiec;
• koordynator procesów szkoleniowo – rozwojowych;
• trener wewnętrzny;
• specjalista ds. szkoleń;
• doradca ds. wsparcia rozwoju pracowników;
• coach;
• life coach;
• wykładowca akademicki;
• HR menadżer;
• kierownik projektów związanych z obszarem rozwoju kapitału ludzkiego;
• koordynator projektów rozwojowych.
• trener biznesu;
• trener umiejętności miękkich;
• specjalista ds. rozwoju pracowników;
• specjalista ds. organizacji szkoleń;
• menedżer ds. projektu edukacyjnego;
• kierownik ds. Rozwoju;
• koordynator ds. Szkoleń;