Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Prawo Pracy I Ubezpieczeń Społecznych


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: mgr Michał Jakubowski
Edycja:


OPIS

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej dotyczącej prawa pracy i ubezpieczeń społecznych połączonej z praktycznym stosowaniem przepisów prawnych. Przede wszystkim jednak głównym celem kształcenia jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego wykonywania zadań: pracowników HR, służb BHP, menadżerów i innych osób zajmujących się praktycznym stosowaniem przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli możliwość nabycia wiedzy wynikającej z przepisów prawa, ale także poznania poglądów nauki prawa i orzecznictwa sądowego w wybranych zagadnieniach. 

DLA KOGO

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach doradztwa HR w działach HR lub w działach BHP; pragnących zapoznać się bliżej z zagadnieniami związanymi z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i praktycznym ich stosowaniem. 

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

Słuchacze po zakończeniu studiów będą:

  • umieli nawiązywać i rozwiązywać umowy o pracę z pracownikami, bez naruszania przepisów prawa pracy, poprawnie stosować przepisy: o czasie pracy, urlopach wypoczynkowych, wynagrodzeniu i innych świadczeniach pracowniczych,  
  • umieli rozwiązywać określone problemy powstające na styku pracownik-pracodawca, a w razie konieczności diagnozować i rozwiązywać konflikty pracownicze,
  • umieli sporządzać dokumenty kadrowe i wybrane pisma w postępowaniu przed sądem pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci studium Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych posiadają wiedzę i umiejętności rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie stosunku pracy przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa społecznego i publicznego.
Absolwenci studium mogą pracować jako: 

  • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania,
  • pracownicy samodzielni HR, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla służb HR i BHP,
  • doradcy organów zarządzających firmami ds. kadrowych