Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


Bezpieczeństwo i Higiena Pracy


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Kierownik Studiów: mgr Mariusz Wójcik
Edycja:


OPIS
Celem studiów podyplomowych na specjalności Bezpieczeństwo i Higiena Pracy jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań etatowego pracownika służb BHP.
Są to jedyne tego typu studia w Polsce oferujące interdyscyplinarną wiedzę obejmującą min. prawo, zagadnienia zawodowe bhp, marketing, PR, media i komunikację społeczną, wybrane zagadnienia psychologiczno-socjologiczne oraz zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego.

DLA KOGO

Adresatami studiów są wszyscy zatrudnieni w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściciele firm którzy z mocy prawa odpowiadają za bezpieczne warunki pracy.

Atrakcyjność studiów podnosi fakt, iż od 1 lipca 2005 roku pracownikami na stanowiskach: starszych inspektorów pracy, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy będą mogły być osoby które posiadają studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.Nr.246 z 2004 r. Poz.2468).

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY I UCZESTNIKA
Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

 • umieli zorganizować warunki pracy w sposób gwarantujący bezpieczną i godną pracę,
 • umieli diagnozować i rozwiązywać konflikty pracownicze,
 • umieli rozwiązywać praktyczne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • posiadali zdolność rozpoznawać zagrożenia i przeciwdziałać zagrożeniom,
 • mieli umiejętność znajdywania się w sytuacjach nadzwyczajnych oraz kierowania,
 • zespołami w takich warunkach,
 • umiejętność komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.


SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci studium Bezpieczeństwo i Higiena Pracy posiadają wiedzę i umiejętność rozwiązywania problemów natury organizacyjnej i prawnej w zakresie ochrony pracy przyczyniając się do tworzenia właściwej kultury organizacyjnej, a tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa pracy , bezpieczeństwa społecznego i publicznego.
Absolwenci studiów mogą pracować jako:

 • etatowi pracownicy/menedżerowie służby bhp: inspektorzy, specjaliści,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego,
 • szkoleniowcy- trenerzy pracowników służb bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych.

Ukończenie studiów uprawnia do ubiegania się o prace w służbach BHP na następujących stanowiskach:

 • inspektorów i starszych inspektorów pracy (nie jest wymagany staż pracy),
 • specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 1 rok stażu pracy),
 • starszych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 3 –letni staż pracy),
 • głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (wymagany jest 5 –letni staż pracy),
 • kierowników działów BHP (wymagany jest 1 rok stażu pracy).
 • (Dz.U.Nr.246 z 2004 r. Poz.2468)