Zainstaluj flashplayera

Wyszukiwarka studiów podyplomowych

Wyszukaj studia podyplomowe po słowach kluczowych:Wyszukaj studia podyplomowe po dziale i tytule:
Dział: Temat:


ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM - NOWOŚĆ !!!


Rekrutacja na studia TRWA!!!
Zapisz się on-line
Miejsce: Warszawa
Edycja: NOWOŚĆ


Cel:

Celem podyplomowych zaocznych studiów Zarządzanie w Administracji Samorządowej jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach im podległych. Studia są rozbudowaną formą aplikacji administracyjnej, której zadaniem jest zdobycie szerokiej wiedzy, pozwalającej na wykonywanie pracy w zmiennych warunkach narzucanych przez wymogi rynku pracy oraz oczekiwania pracodawcy. W przypadku konieczności redukcji etatów lub zmiany w organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, dają możliwość tzw. miękkiej zmiany stanowiska pracy, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawcy, bez konieczności zwalniania go.

Dla kogo:

Studia są przeznaczone dla pracowników, kandydatów na pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, a także dla radnych i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu Zarządzania wi administracji samorządowej.

Metody pracy:

Uczestnicy studiów poza wiedzą teoretyczną i praktyczną uzyskaną podczas zajęć akademickich, realizowanych metodami tradycyjnymi, mają możliwość uczestniczenia 

w nowoczesnych i unikalnych formach zajęć praktycznych – przydatnych do przyszłościowego wykorzystania w pracy zawodowej. Przyjęta unikalna formuła studiów bazująca w znacznej części na seminariach warsztatowych jest konkurencyjną ofertą na rynku, a uczestnicy kończący projekt otrzymają dwa dokumenty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności (świadectwo ukończenia studiów oraz certyfikat ukończenia studiów wystawiony przez WSZP.

Korzyści dla pracodawcy i uczestnika:

Uczestnicy po zakończeniu studiów będą:

  1. posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach im podległych,
  2. potrafili stosować w praktyce obowiązujące przepisy prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
  3. posiadali umiejętność adaptacji do nowych warunków pracy i zmiany stanowiska pracy.

Sylwetka absolwenta:

Po zakończeniu specjalizacji student uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat wystawiony przez WSZP. Absolwent jest przygotowany pod względem merytorycznym do wykonywania pracy w administracji samorządowej. Zna obowiązujące przepisy prawa oraz procedury administracyjne w samorządzie terytorialnym. Jest przygotowany do pracy na różnych stanowiskach, w zależności od potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawcy.

Absolwenci studiów mogą pracować jako:

  1. etatowi pracownicy administracji samorządowej i jednostek podległych na poziomie województwa, powiatu, gminy, dzielnicy,
  2. kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach im podległych,
  3. radni,
  4. absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, chcący zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i administracji samorządu terytorialnego.